UÇUŞ KURALLARI – AVRUPA ÜLKELERİ

ucus_kurallari

Table of Contents

Ülke PCR Testi PCR Testi Açıklaması Karantina Karantina Açıklaması

AVRUPA ÜLKELERİ

Almanya isteniyor Ülkemizin de dahil olduğu risk bölgelerinden Almanya’ya gelen yolcular girişten sonra en geç 48 saat içinde negatif bir test sonucu ibraz etmekle yükümlüdür. Salgının özellikle yoğun olduğu bölgelerden (eşik 100 bin / 200 enfeksiyon) gelen yolcuların ise, negatif test sonucunu giriş yapmadan önce ibraz etmesi gerekmektedir. isteniyor Ülkeye girişte yolcuların 10 günlük karantinaya girmeleri gerekmektedir. Karantinanın 5. gününden itibaren test yaptırarak sonucun negatif çıkması halinde karantinadan erken çıkmak mümkündür.
Andora isteniyor Ülkeye girişte üç gece veya daha fazla kalacak 6 yaş üzeri turistlerin, son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR veya TMA testi sunmasının zorunlu hale getirilmiştir. istenmiyor
Avusturya isteniyor Ülkeye girişte negatif PCR testi ibraz edilmesi zorunludur.

Tüm yolcular varışta Seyahat Öncesi İzin belgesi sunmak zorundadır. https://entry.ptc.gv.at/en.html

Avusturya’ya seyahat edecek bütün yolcuların FFP2 sınıfı maske takmaları zorunludur.
( Muaf yolcular 6 yaş altı çocuklar, Sağlık nedeni ile maske kullanamayan yolcular Hamile yolcular,
6-14 yaş arası çocuk yolcular FFP2 sınıfı maskeler yerine diğer maskelerden birini kullanabilirler.)

 

isteniyor 10 gün karantina uygulanmaktadır. Karantinanın 5. gününde yapılacak testin negatif çıkması halinde karantinayı sona erdirmek mümkündür.
Belçika isteniyor Yurtdışından Belçika’ya dönüşlerde (yurtdışında 48 saatten fazla kalınması ve Belçika’da 48 saatten fazla bulunulacak olması halinde), seyahatten 48 saat öncesinde Yolcu Takip Formu’nun (https://www.info-coronavirus.be/en/plf/) doldurulması, keza seyahatin zorunlu olduğunu kanıtlayan Taahhüt Belgesi’nin ibraz edilmesi beklenmektedir. Belçika’da oturumu bulunmayan vatandaşlarımızın, ülkemizden Belçika’ya zorunlu seyahat kapsamında yapacakları seyahatlerinde, uçağa binmeden 72 saat öncesinde yapılmış negatif PCR testini ibraz edebilmeleri gerekmektedir.

 

Belçikaya seyahat edecek tüm yolcuların uçuştan önce 48 saat içerisinde aşağıda yer alan adresleri ziyaret ederek,
Sworn ( https://travel.info-coronavirus.be/essential-travel-sworn-statement ) ve
Passenger Locator ( https://travel.info-coronavirus.be/public-health-passenger-locator-formformlarının ) çıktısını alıp, doldurmaları gerekmektedir.
Online Yolcu Bilgi Formundan muaf yolcular;
Belçika’da 48 saatten az kalacak yolcular,
Belçika’dan 48 saat içerisinde geri dönecek yolcular.
Belçika’ya seyahat edecek bütün yolcuların varış itibari ile 0-72 saat içerisinde alınmış negatif PCR testi olması gerekmektedir.
Test sonucu Hollanda ca, İngilizce, Farnsızca yada Almanca olmalıdır.
PCR testten muaf olanlar;
Belçika vatandaşları ve Belçika Oturum sahipleri,
6 yaşından küçük yolcular
Yolcular ülke girişinde karantina ya tabi tutulabilir

isteniyor Ülkemizden Belçika’ya yönelik zorunlu seyahatlerde, Belçika’da oturumu bulunan kişilerin Belçika’ya varışlarında 10 günlük bir karantinaya tabi olması, ayrıca varışlarının 1. ve 7. günlerde PCR testi yaptırması gerekmektedir.7. günde yapılan PCR testinin negatif çıkması durumunda, karantina son bulabilecektir.
Birleşik Krallık isteniyor İngiltere’ye gelecek yolcuların son 72 saat içerisinde alınmış negatif test sonucu ibraz etmesi gerekmektedir. İlave olarak, BK’ya varışın 2. ve 8. günlerinde de PCR testi yaptırmak zorunludur

Son 10 gün içersinde Türkiye de bulunan yada transit geçen yolcuların girişlerine izin verilmiyor.
Muhaf Yolcular
İngiliz Vatandaşları, İrlanda Cumhuriyei vatandaşları, Birleşik Krallık ta oturumu olan vatandaşlar.
Girişine izin verilen yolcular 10 günlük karantina zorunluğu vardır. ( detaylar https://www.gov.uk/guidance/booking-and-staying-in-a-quarantine-hotel-when-you-arrive-in-england )

isteniyor Ülkemizden gelen yolculara kendi beyan edecekleri adreste, bir adres beyan edemezlerse devlet tarafından gösterilecek yerlerde 10 günlük karantina uygulanmaktadır. Karantina süresinin 5. gününde, ücreti mukabili yaptırılan PCR testinin negatif çıkması halinde karantina sona ermektedir. Son 10 gün içerisinde kırmızı listede bulunmuş olan yolcular, İngiltere’ye varışlarında, gözetim altında, havaalanı yakınlarındaki otellere götürülecek ve burada karantina altına alınacaktır.
Bulgaristan isteniyor 72 saat içinde yaptırılmış olmalıdır. Bulgaristan’ı transit geçecek kişilerin PCR testi ibraz edilmesi şartından muaftır. istenmiyor PCR testi ibraz etmeyen Bulgaristan vatandaşları ile sürekli veya uzun süreli oturum izni olanların 10 günlük karantinaya (ev izolasyonu) girme zorunlulukları
Çekya isteniyor Ülkemizin de içinde bulunduğu yüksek riskli ülkelerden Çekya’ya seyahat eden vatandaşlarımızın Çekya’ya varışlarından önce “Public Health Passenger Locator Form” doldurmaları ve ülkeye ulaştıklarında negatif PCR test sonucu (girişten 48 saat veya daha az süre önce yapılmalıdır) ibraz etmeleri gerekmektedir. Çekya’ya varıştan sonra beşinci günden daha erken olmamak üzere ikinci test yaptırılmalıdır. isteniyor Negatif test sonucu ibrazına kadar işe gidip gelme yasağı dahil olmak üzere karantina zorunludur.
Danimarka isteniyor 24 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 10 günlük karantina uygulanmakta, izolasyon ülkeye girişten en az 4 gün sonra yapılacak ikinci bir testte negatif sonuç alınması durumunda sona ermektedir.
Estonya isteniyor Ülkemizden Estonya’ya gelen kişilerin Estonya’ya gelmeden en fazla 72 saat önce ve gelmelerinin ardından ilk testten en az altı gün sonra olacak şekilde birer Covid-19 PCR testi yaptırmaları gerekmekte, her iki test sonucu negatif olduğu takdirde 10 günlük karantina şartından muaf olmaktadırlar. İlk testi gelmeden önce yaptırmayan kişilerin Estonya’ya geliş sırasında bu testi yaptırabilecekleri açıklanmıştır. isteniyor Daha önce Covid-19’a yakalanmış ve iyileşmesinin üzerinden 6 aydan az süre geçmiş olanlar karantina ve test yükümlülüğünden muaftır.
Finlandiya isteniyor Son iki haftada 100.000 kişide 25 vakadan fazla görülen ülkelerden gelen yolculardan 72 saat içinde yapılmış PCR Testi sonucu ibrazı istenmektedir. Finnair uçuştan 72 saat önce yaptırılmış PCR testi istemektedir. isteniyor 10 günlük gönüllü karantina tavsiye edilmektedir. Ayrıca 1 Ekim’den itibaren, iki Covid-19 testi (ilki havalimanında veya limanda, ikincisi ise, en erken 72 saat içinde ikâmet edilen yerde) yaptırmayı kabul edenlerin, sonuçlarının negatif çıkması kaydıyla, karantina süresinin kısaltılabileceği belirtilmektedir.
Fransa isteniyor Ülkeye girişten önceki 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu PCR Testinin uçağa binmeden önce ibrazı gerekmektedir. Aksi halde yolcu uçağa alınmamaktadır. Yolculara Fransa’ya varışlarında SARS-CoV-2 testi yapılmaktadır. istenmiyor Ülkeye giren vatandaşları kendilerini gönüllü olarak 7 gün izole etmeleri ve bu sürenin sonunda yeniden test yaptırmaları beklenmektedir.
Hırvatistan isteniyor Ülkemizde bulunmuş olan Hırvat veya diğer ülke vatandaşlarına dönüşlerinde herhangi bir karantina/öz izolasyon zorunluluğu yoktur. PCR testi ibrazı istenmektedir. Acil kişisel/ailevi gerekçeler, ticari nedenler veya diğer ekonomik çıkarlarla seyahat edenler ile gemi adamları için PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. istenmiyor Hırvatistan’dan transit geçiş yapan tüm yolcuların 12 saatlik azami geçiş süresini aşmaları halinde zorunlu karantinaya girmeleri gerekmektedir
Hollanda isteniyor Ülkemizin de bulunduğu yüksek riskli bölgelerden uçakla, gemiyle, otobüsle ya da trenle Hollanda’ya seyahat etmek isteyen 13 yaş üstü tüm yolcuların, uçağa, gemiye, trene ya da otobüse binişten önce, son 72 saat içinde yaptırılmış negatif PCR test sonucunu ve son dört saat içinde yaptırılmış negatif COVID-19 hızlı test sonucunu ibraz etmeleri veya son 12 saat önce yaptırılmış PCR test sonucunu (bu durumda son dört saat içinde yaptırılmış hızlı test sonucuna gerek bulunmamaktadır) ibraz etmeleri istenmektedir. isteniyor 10 günlük karantina uygulanmaktadır. Karantinanın 5. günü bir test daha yaptırılıp negatif sonuç alındığında ev karantinasından çıkılmasına izin verilmektedir.
İrlanda isteniyor İrlanda’ya gelen herkesin ayrıca, ülkeye varıştan önceki son 72 saat içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmesi; PCR test sonucu yoksa, ülkeye girdikten 36 saat içinde test yaptırması gerekmektedir. isteniyor İrlanda’ya seyahat eden herkese, 14 gün süreyle, İrlanda’ya varışta doldurdukları “Yolcu Tespit Formu” nda (Passenger Locator Form) kayıtlı adreste karantina zorunluluğu bulunmaktadır.
İspanya İsteniyor Ülkeye girişlerinden önce son 72 saat içinde yapılmış olan PCR/TMA testinin negatif sonuç belgesi gerekmektedir. istenmiyor
İsveç isteniyor 48 saat içinde alınmış olmalıdır. İsveç vatandaşları ve mukimler bu kuraldan muaftır. istenmiyor Semptom gösterenlerin evlerinde karantinaya girmeleri tavsiye edilmektedir.
İsviçre istenmiyor istenmiyor
İtalya istenmiyor Belirlenen turistik bölgelere gelen yolculara PCR testi uygulanmakta ve ateş ölçümü yapılmaktadır. isteniyor 14 günlük ev karantinası zorunluluğu bulunmaktadır.
İzlanda isteniyor Ülkeye girişte sınırda PCR testi uygulanmaktadır. İzlanda’ya giriş yapacaklar ilk testin ardından 5-6 günlük karantinaya girdikten sonra ikinci bir test daha yaptırmakla yükümlüdür. isteniyor
KKTC isteniyor 3 gün içinde alınmış olmalıdır. Karantina bitiminde tekrar PCR testi yapılmaktadır. Covid geçiren ve KKTC’ye gelmeyi talep eden kişilerin PCR testinin negatife dönmesinden 14 gün sonra ülkeye girişlerine izin verilmektedir. isteniyor 10 gün karantina uygulanmaktadır.
Letonya isteniyor isteniyor 10 günlük ev ekarantinası uygulanmaktadır.
Litvanya istenmiyor Litvanya makamlarınca yetkilendirilmiş bulunan test merkezlerinin birinden negatif test sonucu alınması halinde 10 günlük karantina daha erken sonlandırılabilmektedir. Ülkemiz üçüncü ülke olarak nitelendirildiği için, vatandaşlarımız tarafından Litvanya’ya gelmeden önce ülkemizde yapılmış testler kabul edilmemektedir. isteniyor Ülkemizden dönüşte yolcuların en geç 24 saat içinde Ulusal Kamu Sağlığı Merkezine kaydolmaları ve 10 gün ev izolasyonunda kalmaları zorunludur.
Lüksemburg isteniyor Ülkeye girişte son 72 saat içinde alınmış negatif sonuçlu Covid-19 testi sonucunun uçağa binmeden önce ibraz edilmesi gerekmektedir. AB dışı ülkelerden gelecek yolcuların, PCR testine ilaveten, Lüksemburg’a vardıklarında viral antijen hızlı testi de yaptırmaları gerekmektedir. Bu testi yaptırmak istemeyenler 14 günlük karantinaya tabi olacaklardır. istenmiyor
Macaristan isteniyor isteniyor Ülkeye girişte 10 gün karantina şartı bulunmaktadır. Karantinadan, biri AB ülkeleri, ABD veya Kanada’dan temin edilmiş en az iki negatif PCR test sonucu ile daha erken çıkılabilmektedir.
Malta isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. istenmiyor
Norveç isteniyor 24 saat içinde alınmış olmalıdır. Ülkeye girişte tekrar test yapılmaktaır. isteniyor 10 günlük karantina uygulanmaktadır.
Polonya isteniyor Son 48 saat içinde alınmış ,Lehçe veya İngilizce dillerinde hazırlanmış, negatif PCR testinin ibrazı halinde karantina zorunluluğundan muaf olunmaktadır. istenmiyor Test sonucu ibraz edilmemesi halinde 10 günlük karantina uygulanmaktadır.
Portekiz isteniyor Yolcuların seyahat çıkış noktasından son 72 saat içinde temin edilmiş ve havayollarının garantisine sahip negatif sonuçlu COVID-19 testi ibraz etmeleri kaydı getirilmiştir. istenmiyor
Romanya istenmiyor istenmiyor
San Marino isteniyor Ülkeye girişten önceki 48 saat içinde yaptırılmış PCR testi sonucu ibrazı ya da aşı sertifikası istenmektedir. San Marino vatandaşları ve San Marino’da ikamet edenlerin de, ülkeye dönüşlerinden itibaren 48 saat içinde PCR testi yaptırmaları, ya da SARS-CoV-2 aşısı olduklarını gösteren bir belgeyi ibraz etmeeri gerekmektedir. Bu kişilerin test sonucu açıklanana kadar, kendilerini karantinaya almaları zorunludur. isteniyor
Slovakya istenmiyor Ülkeye dönüşte yolcuların (en geç giriş yaptıkları günde) http://korona.gov.sk/ehranica web sayfası üzerinden kayıt yaptırmaları zorunludur. isteniyor 10 gün ev karantinası uygulanmaktadır. 8. günün sonunda yapılacak testin negatif olması halinde, karantina süresi erken sonlandırılabilecektir.
Slovenya isteniyor Ülkeye girişte son 48 saatiçinde Slovenya tarafından tanınan test merkezlerinden (ülkemizdekiler de dahildir) alınmış Covid-19 negatif test sonucu ibraz edilmesi halinde 10 günlük karantinadan muaf olunmaktadır. istenmiyor
Vatikan istenmiyor isteniyor Kalışın 120 saati aşması öngörüldüğü takdirde 14 günlük ikamette karantina zorunluluğu bulunmaktadır.
Yunanistan isteniyor Ülkeye girişte yolcuların son 72 saat içinde, seyahate başlayacakları ülkede PCR testi yaptırmaları zorunludur. Ülkeye giriş yapacak şahısların yolculuktan en az 24 saat önce https://travel.gov.gr adresi üzerinden Yunanistan’daki temas bilgilerini de içerecek şekilde Yolcu Tespit Formu doldurması gerekmektedir. isteniyor Karantina süresi 7 güne çıkarılmıştır.