UÇUŞ KURALLARI – KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU ÜLKELERİ

ucus_kurallari

Table of Contents

KUZEY AFRİKA VE ORTADOĞU ÜLKELERİ

Birleşik Arap Emirlikleri isteniyor Ülkeye girişte yolcuların geldikleri ülkeye göre uçuştan en fazla 48, 72 veya 96 saat önce test yapılması gerektiği (anılan koşullara ilişkin liste yayınlanmamıştır), Abu Dabi havalimanına inişte bir test daha yaptıracakları, karantina sistemine kayıt olacakları, elektronik bileklik takarak 10 gün boyunca karantinada kalacakları, 10. günde negatif test sonucu alınması halinde bilekliği çıkarabilecekleri ve 12 günden fazla Abu Dabi’de kalması durumunda ise 12’inci günde yeniden test yaptırmak durumunda oldukları, 12 yaşından küçük çocuklar ile orta ve ileri derecede engellilerin uçuş öncesi testten muaf tutulacağı açıklanmıştır. isteniyor
Bahreyn isteniyor Havaalanında ücret karşılığı 36 BD (yaklaşık 96 Dolar) karşılığında girişte, beşinci ve onuncu günde üç Covid-19 testine tabi tutulacaklardır. 6 yaşından küçüklerin Covid-19 testine tabi tutulmayacakları bildirilmiştir. isteniyor Varışta yapılan testin negatif sonuçlanmasına kadar yolcuların öz-izolasyonda kalmaları gerekmektedir.
Cabo Verde isteniyor 7 gün içinde yapılmış olmalıdır. isteniyor Ev karantinası uygulanmaktadır.
Cezayir isteniyor 72 saat içinde yapılmış olmalıdır. isteniyor 14 gün evde karantina uygulanmaktadır.
Fas isteniyor 72 saat içinde alınmış PCR testi ve serolojik test sonucunun uçağa/gemiye binmeden önce ibrazı istenmektedir. 11 yaşından küçükler testlerden muaf tutulmaktadır. istenmiyor
Filistin istenmiyor isteniyor Tel Aviv havalimanını kullananlara 12 günlük evde kişisel karantina uygulanmaktadır.
Irak İsteniyor Ülkemizden Irak’a seyahat edenlerin, en geç uçuştan 72 saat önce gerçekleştirilen PCR testi sonucu istenmektedir. istenmiyor
İran isteniyor İran’a geliş yapan yolculardan azami 96 saat süreli bir koronavirüs tespit (PCR) testi talep edilmektedir. Test yaptırmayan yabancılar ülkeye alınmamaktadır. Buna ilaveten, İran’a gelen tüm yolcular sağlık taramasından geçirilmekte, hastalık taşıdığından şüphelenilen yabancılar Sağlık, Tedavi ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen bir yerde karantinaya alınmakta, semptom taşıyan İranlılardan ise yine kendi imkanlarıyla 14 gün karantinada kalmaları istenmektedir. istenmiyor
İsrail isteniyor İsrail’e gelecek tüm yolcuların, uçuş öncesinden 72 saat içinde alınmış negatif test sonucunu veya aşılanma belgesini ibraz etmeleri gerekmektedir. isteniyor Evde iki haftalık kişisel karantinaya girilmesi zorunludur.Ev karantinasına riayetin elektronik bileklikler ile denetim altında tutulacağı belirtilmektedir. Karantinanın dokuzuncu gününde test yapılması halinde süre on güne düşmektedir. Aşı sertifikası bulunan kişiler sözkonusu uygulamadan muaftır.
Katar isteniyor Havaalanında PCR Testi yapılmakta,7 günlük karantina uygulanmakta ve karantina sonrası tekrar test yapılmaktadır. Katar tarafından onaylanan Covid-19 test merkezlerinden (ülkemizde 5 tane vardır) son 48 saat içinde alınan test sonucu varsa havaalanındaki testten muaf olunmaktadır. isteniyor 7 günlük otel karantinası uygulanmaktadır. Ortak kullanımlı karantina tesislerinde (“shared quarantine facilities”) bulunan kişilerin ise iki hafta karantinada kalmaları gerekmektedir.
Kuveyt İsteniyor Kuveyt’e seyehat edecek yolcuların uçuşlarından 72 saat önce PCR testi ibraz etmeleri gerekmektedir. isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır. Ülkeye giriş yapan kişilerin enfekte olmamaları halinde karantina sürelerinin 1 haftaya düşürülebileceği, karantina süresinin kısaltılmasının yolcuların Kuveyt’e indiklerinde ve karantina süresinde PCR testi uygulanmasına bağlı olduğu, zira bu şekilde yolculuktan önceki PCR testiyle birlikte 3 PCR testi uygulanmış olacaktır.
Libya isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. istenmiyor
Lübnan isteniyor Yolcuların Lübnan Sağlık Bakanlığı sitesinden temin edilebilecek formu doldurmaları, seyahatlerinden en geç 96 saat önce PCR testi yaptırmaları beklenmektedir.Yolcular, ülkelerinde yaptırdıkları teste ilaveten, Beyrut’a intikalde, masrafları kendilerine ait olmak üzere, ikinci bir PCR testine tabi tutulmaktadır. Transit yolcular bu uygulamadan muaftır. Gelen tüm yolcuların Sağlık Bakanlığı internet sayfasında bulunan seyahat formu doldurmaları ve telefonlarına takip uygulaması indirilme şartı getirilmiştir. istenmiyor
Mısır isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. Bu uygulama turistler ve Mısır’da oturumu bulunan tüm yabancılar için zorunludur. PCR testi bulunmayan yolculara 30 ABD Doları karşılığında havaalanında test yapılmaktadır. istenmiyor
Suudi Arabistan isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır. Her 5 günde bir test yaptırma zorunluluğu bulunmaktadır.
Tunus isteniyor 72 saat içinde alınmış olmalıdır. isteniyor Tunus’a gelecek olan yolcuların kendi evlerinde (veya otellerinde) 48 saatliğine karantinaya girmeleri ve 48 saatin sonunda yaptıracakları PCR testinin sonucu negatif olduğu takdirde karantinadan çıkabilecekleri açıklanmıştır
Umman isteniyor Ülkeye girişten önceki 72 saat içerisinde PCR testi, ayrıca havalimanında ve bir haftalık zorunlu karantina bitiminde PCR testi, elektronik bileklik, Koronavirüs tedavisini ve bir vefat durumunda oluşabilecek masrafları karşılayacağı açıkça belirtilen bir aylık seyahat sigortası, TARASSUD+ uygulaması ve havalimanı testi için önkayıt zorunluluğu, turistler için otel ve gidiş-dönüş biletleri ile bir miktar paralarının bulunması zorunluluğu getirilmiştir. isteniyor 7 gün masrafları yolcularca karşılanan kurumsal karantina uygulanmaktadır. Ülkeye 8 günden kısa süreli seyahatlere bir hafta karantina uygulaması nedeniyle izin verilmemektedir.
Ürdün isteniyor Ülkeye girişte son 14 gün içinde Türkiye’de bulunan ve Ürdün’e seyahat edecek kişilerin, beraberlerinde seyahat öncesindeki son 72 saatte yaptırdıkları koronavirüs testi sonucunu getirmeleri gerekmektedir. Bu kişilere Ürdün’e varışlarında ücreti kendilerince karşılanacak ayrı bir koronavirüs testi yapılacaktır. Yolcular, sonuçlar alınana kadar havalimanında bekletilecektir. istenmiyor Uçakta bulunan ve testi pozitif çıkan kişinin çevresinde seyahat eden kişiler de ev karantinasına tabi tutulabilecektir. Beraberinde son 72 saatte yapılmış koronavirüs test sonucunu getirmeyen kişilerin ise doğrudan iki hafta süreyle karantina merkezlerinde kalmaları zorunlu tutulacaktır.
Yemen istenmiyor isteniyor 14 günlük ev karantinası uygulanmaktadır.